Suriyeli göçünün piyasa yapısı üzerine etkisi analiz edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) internet sitesinde “Çalışma Tebliğleri” bölümünde Suriyeli göçünün firma performansı ve piyasa yapısı üzerine etkisi analiz edilen “Suriyeli Göçünün Firma Performansı ve Piyasa ardahan escort Yapısı Üzerine Etkileri” konulu bir çalışma yayınlandı. Türkiye’deki tüm firmalara dair idari kayıt verileri kullanılarak Suriyeli göçünün firma performansı ve piyasa yapısı üzerine etkisinin analiz edildiği çalışmada, göç şokunun sonucunda, var olan firmaların büyüdüğü ve yeni firmaların kurulduğu belirtildi. Çalışmada, şu değerlendirmelere yer verildi: “Miktarsal olarak, göçmen-yerli halk oranındaki yüzde 10’luk artış, ortalama firma satışını yüzde 4 ve kayıtlı firma sayısını yüzde 5 artırmaktadır. Yeni kurulan firmalar küçük igdir escort firmalardır ve buna bağlı olarak piyasaya yoğunlaşması azalmıştır. Yaşanan göç sonucunda ihracat yapma olasılığı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği artmıştır. İhracat fiyatlarında gözlemlenen düşüş, ihracattaki artışın bölgedeki firmaların rekabetçiliğinde bir artış ile açıklanabileceğini göstermektedir.Suriyeli göçünün piyasa yapısı üzerine etkisi analiz edildi #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir