Sıhhat işçileri Ankara’da: ‘Hiçbir yere Gitmiyoruz!’

Tüm Türkiye’de 100 bin doktor ve sıhhat çalışanı, TBMM’de bugün görüşülecek özlük haklarına ait kanun teklifini protesto için iş bıraktı. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına; Ankara Tabip Odası, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Doktor Birliği Sendikası, DEV-Sağlık İş Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Tabipleri Derneği, Ankara Diş Doktorları Odası, Demokratik Sıhhat Sendikası dayanak verdi.

“HEKİMLER YOKSULLUK VE AÇLIK SONUNUN ALTINDA FİYATLARLA GEÇİNMEK ZORUNDA”

TTB Merkez Kurulu Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, sekiz aydır hakları için aksiyonlar düzenlediklerini belirterek “Özlük haklarıyla ilgili doktorlar ve emekli tabipler yoksulluk sonunun altında ve açlık hududunun altında fiyatlarla geçinmek zorunda bırakılıyor. Tüm sıhhat meslek kümeleri da tıpkı halde sıhhatte şiddetin çözülmesi, malpraktisin nitekim yaşanmaması ve kâfi insanca yaşayabileceğimiz fiyatların verilmesi için meslek örgütleri hareketlerine devam ediyor. Sonuç alıncaya kadar da bırakmayacağız” dedi.

“BUGÜNKÜ G(Ö)REV HAREKETİMİZ BİR İTİRAZDIR”

Aylardır “Beyaz Yürüyüş, Beyaz Vazife, Beyaz Nöbet, İş Bırakma” aksiyonlarıyla seslerinin duyulmasını isteyen lakin son çıkan maddelere bakıldığında seslerinin duyulmadığını tabir eden sağlıkçılar “Bugünkü G(ö)REV aksiyonumuz bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm doktorlar daima birlikte, sıhhatsiz politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Sağlık emek meslek örgütleri tarafından yapılan ortak basın açıklaması şöyle:

“Biz, ‘Başka Kâmil Furtunlar Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diyen tabipleriz. Biz, gecesi gündüzü olmayan bir meslek grubuyuz. Biz, hastalandıran bu sıhhat sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlarız. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen tabipleriz. Biz disiplin soruşturmaları, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle, mobbing ile baskı altına alınmaya çalışılanlarız.

Tüm bu aksiliklere karşın; biz doktorlar olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyi reddedenler; hekimliğin beyazını karanlığa ışık yapanlar ‘Artık yeter!’ diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sıhhat taleplerine cevap vermeye çalışan emeğin sahibi olarak tabipler, sıhhati üreten tüm bileşenler…

Yoksulluk hududu altı ödemelere, bizleri vefatına çalıştıranlara, sıhhatte şiddeti üretenlere karşı ‘Sözümüz var!’ diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla tekrar farkına vardığınız üzere Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık kararsızdır.

Aylar süren oyalamanın akabinde, gasp yasa tasarısıyla tabiplerin emeğiyle tekrar alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel fiyat artışı talep ederken, nitelikli halde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için kâfi müddet ve imkanlar, sıhhatte şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için gözetici sıhhat hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz doktorlara performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi kent hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin biz doktorlara dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk.

Bugünkü G(ö)REV aksiyonumuz bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm doktorlar daima birlikte, sıhhatsiz politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir ortaya gelen tabipler olarak, sıhhati üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek bizim kelam bizim! Doktorlar Birlik Oldu! Sıhhatte Performans Mevt Demektir! Sıhhatte Şiddet Sona Ersin! Emek Bizim Kelam Bizim! Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir yere Gitmiyoruz!”