Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı

Yakın zamanlar içerisinde doğarak, içinde bulundukları çağın etkilerini en çok hisseden gruplar kuşak olarak adlandırılıyor. Birbirleriyle aynı sorumlulukları paylaşarak, toplumsal olarak aynı yaşam alanlarından geçmiş nesillere verilen kuşak kavramı, birçok araştırmanın da alt yapısını oluşturmuştur. Kimi araştırmacıların döngüsel biçimde ilerlediğini ifade ettiği kuşaklar, 20-30 yıllık yaşam diliminde yetişen nesilleri tanımlamada kullanılıyor. Her ne kadar doğumdan itibaren seyreden yaşam biçimini ele alsa da, kuşak sınıflandırmaları sadece doğum zamanıyla ele alınmıyor. Kuşak sınıflandırmalarında etkili olan temel durumlara topluluk deneyimi ve düşünce tarzı da etki eder. Bu deneyimlere dayanarak birbirini takip eden kuşaklar arasında nitelik, değişim ve deneyim aktarımı yapılır. Bununla birlikte her kuşağın da hayata yüklediği anlamlar, iletişimsel faaliyetler ve yöntemler özgün kazanımlarla uygulamaya geçirilir. Kuşak türleri, araştırmacılar tarafından belirli dönemlere ayrılmıştır. Sessiz Kuşak, Baby Boomers Kuşağı, X, Y ve Z Kuşağı olarak gruplara ayrılan her bir kuşağın çağına göre farklılıkları ve çeşitli etkileri görülmüştür. 1927 yılında başladığı belirtilen Sessiz Kuşak, babaanne, anneanne ve dedelerimizin içerisinde olduğunu söyleyebileceğimiz kuşaktır. Kimi araştırmacıların da ‘Cumhuriyet Kuşağı’ olarak tabir ettiği bu kuşak, 1945 yılına kadar etkilerini göstermiştir. Türkiye’de yüzde 7’lik kesimi kapsayan Sessiz Kuşağın yaşam felsefesi ‘çalışmak’ olarak aktarılır. Çalışmak ve devamlı iş gücüyle harekete geçmek, bu kuşağı öne çıkaran bir özelliğidir. Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı #1 1946 yılında başlayarak dünyaya gelen bebeklerin sınıflandırıldığı kuşak, ‘Baby Boomers’ olarak adlandırılır. Baby Boomers kuşağının öne çıkan bir diğer ismiyse ‘Patlama Kuşağı’dır. Baby Boomers kuşağının Patlama Kuşağı olarak adlandırılmasının bir sebebi var. 1946 yılından sonra hızla artan nüfus, bu çağın Patlama Kuşağı olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı #2 Teknolojiden ve gelişimden yoksun yetişen Baby Boomers kuşağı, neredeyse tüm işlerini kendileri halletmeleri gereken bir kuşak olarak yaşamını sürdürmüş ve kurallara sadık yetişmiştir. Sadakatin yüksek görüldüğü Patlama Kuşağında, uzun süre çalışabilme yetisi de vardır. Uzun süre çalışabilme becerisinin sebebiyse, her işlerini kendileri halletme durumunda kalmalarıyla ilişkilidir. Zor işlere fazla zaman harcayarak iş imknalarını uzun döneme yayan Baby Boomers, tüketim alışkanlığına sahip değildir. Baby Boomers’ın kuşağının ise 1964’te sona erdiği belirtilmiştir. X, Y ve Z kuşakları, bir geçiş döneminin kuşakları olarak anılıyor. Dünyanın en kritik gelişmelerinin yaşanmaya başladığı 1965 yılındaki nesle verilen X Kuşağı ismi, o dönem dünyaya gelen bebeklerin büyük olaylara şahit olması sebebiyle kritik bir kuşak olarak anılır. 1979 yılına kadar sürdüğü belirtilen X Kuşağı çocukları, kurallara uyumlu, sadakatli ve çalışkan bir nesil olarak değerlendirilir. Aynı zamanda bireyciliğin de ön plana çıktığı X Kuşağında, rekabet de çok sık görülmüştür. Günümüz teknolojilerine bakıldığında küçük fakat X Kuşağı için oldukça büyük olan teknolojik gelişmeler, pek çok dönüşümün de temellerini oluşturmuştur. Bu gelişen teknolojiye karşın doğan daha fazla para kazanma arzusu, X Kuşağında yarışma duygusunu ön plana çıkarmıştır. Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı #3 1980 yılında doğan Y Kuşağı, tüm kuşaklar arasında en çok fark hissedilen kuşak özelliği taşımaktadır. Teknolojiyi kavrayarak tekil düşünme becerisi elde eden, rahat bir yaşam tercih eden ve küreselleşmeye başlayarak dünyaya açılan nesil, Y Kuşağıdır. Hayat standartlarındaki gözle görülür değişim, bu kuşağın tercihler konusunda da çok seçenekli olmasına olanak sağlamıştır. Başarının ve yeteneklerin önem kazandığı Y Kuşağında, kişisel gelişim ve girişimcilik de ön plana çıkmıştır. Bazı araştırmacıların 1999 yılına kadar sürdüğünü belirttiği Y Kuşağı, üretken zihinlere karşı olumlu düşünceler besler. Sosyal medya kuşağı olarak adlandırılabileceği belirtilen Y Kuşağı, teknoloji sayesinde birçok işi aynı anda yapabilen bir kuşaktır. Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı #4 Kimi araştırmacılara göre 1996’dan kimi araştırmacılara göre de 2000’den başlayarak günümüze geldiği belirtilen kuşak, Z Kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Z Kuşağı, Y Kuşağındaki gibi sokak oyunlarıyla değil, teknolojinin nimetleriyle büyümüşbir kuşak olarak ön plana çıkıyor. İnternet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden Z Kuşağı, teknolojinin ve gelişimin içine doğmuş, gözünü açtığı andan itibaren küresel bir dünyayla karşılaşmıştır. Teknolojinin getirileri nedeniyle hız konusunda müthiş bir arzuya sahip olan Z Kuşağı, birden fazla işi de aynı anda yapabilme kapasitesine sahip. Yaşam şartlarında ortaya çıkan değişiklikler, Z Kuşağının diğer tüm kuşaklardan daha farklı olmasına sebep olmuştur. Bireyselliğin yoğunluk gösterdiği Z Kuşağında erişilen hız, bu nesilde daha fazlasına ulaşma arzusu ve farklı düşünme becerilerini ortaya çıkarmıştır. Kuşakların temel sınıflandırılmasında X, Y ve Z Kuşaklarının tanımı #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir