Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı üç vilayette başlıyor

Adalet Bakanlığı’nın, hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine imkan sağlayan yeni uygulamasına Ankara, Bursa ve Kayseri’de 1 Haziran’da başlanacak.

24 Kasım 2021’de TBMM’de kabul edilerek maddeleşen kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu’na, “hacizli malın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalı”nda açık artırmayla satılmasına yönelik karar eklendi.

Bakanlığın çalışmalarıyla hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yöntemi Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, ilan edilen hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022’de Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot olarak başlatıldı.

Pilot uygulamanın akabinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayıyla elektronik ortamda açık artırmayla satış sürecinin yapıldığı icra dairelerinin ve vilayetlerin sayısı artırıldı.

Bu kapsamda 1 Haziran 2022’den itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri vilayet merkezleri ile bu kentlerin ilçelerinde ilanı yapılacak satışlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Uygulama, 2023’ün Mart ayına kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞ HAKKINDAKİ KARARLAR

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Tarzı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, açık artırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında mecburilik bulunuyor.

Şartnamede, taşınır ya da taşınmazların temel bilgileri yer alacak ve artırmaya katılacakların muhammen değerinin yüzde 10’u oranında nakit teminat yahut banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği yazılacak.

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak fiyattaki nakit teminatın en geç artırma mühletinin bitiminden evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması mecburî olacak.

Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması halinde ise artırma mühletinin bitiminden evvelki iş günü mesai bitimine kadar mektup, satışı yapan icra dairesine elden yahut sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilecek.

EN DÜŞÜK TEKLİF 100 LİRA OLACAK

Elektronik Satış Portalı’nda yapılan açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan mukavelenin iştirakçiler tarafından kabul edilmesi gerekli olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin ferdî bilgileri, artırma mühleti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek, teklifler ortasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen değerinin binde 1’inden ve 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma müddeti içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. Açık artırma müddetinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir kereye mahsus olmak üzere 10 dakika daha uzatılacak.

İHALENİN YAPILMASI KADEMESİ

Yönetmeliğe nazaran, birinci ve ikinci artırma icra müdürü tarafından ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen değerinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak. Kaidelerin yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de mühleti içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminat iade edilmeyecek, satış masraflarına mahsup edilecek. Teminat bedelinin kalması halinde ise kanun kararlarına nazaran belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenecek.

Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih prestijiyle açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalı’ndan kaldırılacak, ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ise ikinci artırma sonucuna kadar açık artırma ilanı erişime açık tutulacak.

Taban ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı yahut en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ise ikinci artırma birinci açık artırmadaki kaideler çerçevesinde tekrar yapılacak.

Satış talebi, teklif verme mühleti başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme müddetinin bitimine kadar borcun büsbütün ödenmesi halinde ise satış durdurulacak.