Akçansa’nın ilk çeyrek satışları 3 milyar TL oldu

Akçansa’nın 2023 ilk çey­reğinde toplam satışları 3 milyar liraya ulaştı. Akçan­sa 31 Mart 2023 tarihi itiba­rıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama­ya göre, yılın ilk çeyrek dö­neminde Akçansa’nın satış­ları 3 milyar lira olarak ger­çekleşirken, FAVÖK, 2023 yılı ilk çeyreğinde 646,1 mil­yon lira oldu.

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, başa­rılı finansal yolculuklarının yanı sıra 2030’a uzanan sür­dürülebilirlik hedeflerinde önemli çalışmalara imza at­maktan mutluluk duyduk­larını söyledi. Yılmaz, şöy­le devam etti:

“İlk çeyrekte iç piyasadaki talebi karşıla­mak üzere çalışmalarımızı sürdürdük ve toplam satış hacmimizin yaklaşık yüzde 70’ini yurt içi pazara yönlen­direrek artan ihtiyacın gide­rilmesinde etkin rol oynadık. Maliyetlerimizi ve riskle­rimizi etkin yönetmemizin de finansal sonuçlarımıza olumlu etkisi oldu.

Bunun­la beraber, Akçansa olarak ‘gelecek için sorumlu çalış­ma’ prensibiyle hareket edi­yoruz. Tüm ekosistemimiz­de sürdürülebilirlik hedefle­rimizi destekleyen; çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan çalışmalar hayata geçiriyoruz.” 2022 yılı CDP Tedarikçileri İlişkileri Dere­celendirmesi (SER) puanını B- seviyesinden A- seviyesi­ne çıkardıklarını kaydeden Yılmaz, . Sürdürülebilir ya­rınlar için çalışmaya; ülke­miz ve insanlarımız için de­ğer üretmeye devam edece­ğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir